O nas

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

W Multimedialnej Szkole JÄ™zykowej ELanguage masz możliwość nauki oraz pogÅ‚Ä™biania swojej wiedzy w doskonaÅ‚ej atmosferze i idealnych warunkach. Lektorzy to pasjonaci i eksperci w przekazywaniu wiedzy, posiadajÄ…cy prestiżowe metodyczne przeszkolenie, stale doskonalÄ…cy swój warsztat pracy.

 

MaÅ‚e grupy to nasz atut! Ograniczenie liczby sÅ‚uchaczy do 10 osób pozwala na indywidualizowanie toku nauki oraz poÅ›wiÄ™cenie wiÄ™kszej iloÅ›ci czasu na doskonalenie umiejÄ™tnoÅ›ci mówienia oraz wskazanie i poprawÄ™ bÅ‚Ä™dów jÄ™zykowych. Lektor w krótkim czasie potrafi zidentyfikować preferowany przez Ciebie styl nauki, dziÄ™ki czemu każde zajÄ™cia zawierajÄ… element indywidualnego podejÅ›cia

 

DoÅ›wiadczeni lektorzy skutecznie dobierajÄ… metodÄ™ przekazywania wiedzy i sposób ilustracji znaczeÅ„ poszczególnych wyrazów dziÄ™ki czemu zajÄ™cia prowadzone sÄ… wyÅ‚Ä…cznie w jÄ™zyku angielskim. Lektorzy korzystajÄ… ze wszystkich dostÄ™pnych technik przekazywania wiedzy, pozwala to na dobranie metody dajÄ…cej najlepsze efekty.

 

DoskonaÅ‚e warunki panujÄ…ce w Multimedialnej Szkole JÄ™zykowej ELAnguage to kolejny czynnik sprzyjajÄ…cy przyswajaniu wiedzy. Pracownie jÄ™zykowe, stanowiska pracy dla każdego ucznia, tablice interaktywne, programy interaktywne zapewniajÄ… komfort nauki. 

 

To tylko ułamek tego, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

 

NawiÄ…zujemy wspóÅ‚pracÄ™ z wieloma instytucjami oraz firmami w calej Polsce. Organizujemy wspólne eventy, wyjazdy jednodniowe,er kolonie jÄ™zykowe. Prowadzimy zajecia w wielu placowkach na terenie naszej gminy. 

 

 

WspóÅ‚praca: 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZachÄ™cam do zapoznania siÄ™ z ofertÄ… kursów jÄ™zykowych w Multimedialnej Szkole JÄ™zykowej ELAnguage. 

 

Elżbieta Zielińska

 

 

 

 

                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualno¶ci